Uczniowie klas 1 - uroczyste ślubowanie w auli Fundacji PRIMUS (godz. 830-930)

  • po ślubowaniu wspólne sadzenie drzewka, a następnie spotkanie w wychowawcą klasy i rodzicami w sali lekcyjnej,
  • od godz. 1100  - lekcje wg tygodniowego rozkładu zajęć,
  • wszystkie koła zainteresowań, zajęcia pływackie zgodnie z planem lekcji,
  • zajęcia świetlicowe - bz.

Uczniowie klas 2-6;

  • trzy pierwsze godziny lekcyjne wg tygodniowego rozkładu zajęć,
  • po godz. 1100 - wycieczki i wyjścia kulturalno-dydaktyczne,
  • po powrocie do szkoły - lekcje wg tygodniowego rozkładu zajęć, w tym koła zainteresowań, konsultacje...

 Przypominamy - 14 października obowiązuje strój galowy.