PISA

Informujemy, że nasi uczniowie w dniu 8/04 brali udział w badaniu PISA. Jest to Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, czyli Programme for International Student Assessment.

Czytaj więcej... >