Spis treści

KLASY 1 w PRIMUSIE  to wspaniała możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka.

Zapewniamy:

 • bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko w nowoczesnej szkole;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym;
 • 16 godz. edukacji wczesnoszkolnej;
 • 2 godz. edukacji artystycznej (ed. plastycznej i ed. muzycznej);
 • 1 godz. edukacji europejskiej;
 • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania;
 • autorski program języka angielskiego skorelowany z edukacją wczesnoszkolną (5 godz.), w tym 1 godz. zajęć z native speakerem;
 • 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim;
 • 1 godz. edukacji informatycznej;
 • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym  1 godz. gimnastyki korekcyjnej i 1 godz. zajęć pływackich;
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania;
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego;
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety;
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730;
  • po godz. 1730 - opieka płatna.