Spis treści

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, czyli tzw. ZERÓWKA, w naszej szkole to wspaniała możliwość wszechstronnego przygotowania dziecka do życia szkolnego, wykorzystująca ich mechanizmy rozwojowe oraz predyspozycje indywidualne. 

Zapewniamy:
 • przygotowanie edukacyjne najwyższej klasy specjalistów, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym;
 • bezpieczne środowisko w nowoczesnej szkole;
 • 22 godz. przygotowania przedszkolnego z wychowawcą klasy;
 • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania;
 • program języka angielskiego dostosowany do edukacji przedszkolnej, 6 godzin tygodniowo:
  • nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program gier i zabaw (4 godziny),
  • zintegrowane zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego (1 godzina),
  • zajęcia z native speakerem (1 godzina);
 • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym:
  • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej
  • 1 godz. zajęć pływackich;
 • kodowanie na dywanie (1 godzina);
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania;
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego;
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety;
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730;
  • po godz. 1730 - opieka płatna