Spis treści

„Liczy się nie tylko osiągnięcie celu,

ale jakość życia, której doświadczasz na drodze,

która do celu prowadzi”.

W szkołach Fundacji Primus pracuje zespół psychologiczno-pedagogiczny, który odpowiada za realizację następujących zadań:

 1. Opieka psychologiczna nad dziećmi:
 • obserwacja zachowań w klasach,
 • rozmowy z uczniami,
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
 • pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych.
 1. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej.
 1. Kierowanie uczniów przy współpracy z nauczycielami, na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne.
 1. Prowadzenie spotkań w sytuacji kryzysowej.
 1. Realizacja zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych.
 1. Współpraca z Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami.
 1. Pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia.
 1. Prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

 

 

GABINET  PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

Cotygodniowe spotkanie zespołu PP piątek godz. 12.30 – 13.00


W miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umawianie spotkań.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod nr tel. 22 648 28 53, wew. 26 lub 27. 


Szanowni Państwo, 

przedstawiamy projekt, który powstał w myślą o Was. Raz w miesiącu będziemy spotykać się w wersji online i będziemy poruszali ważne dla Was i dla nas tematy dotyczące dzieci i młodzieży. 

Wszystkie materiały ze spotkań będą zamieszczane właśnie tu. Zapraszamy do oglądania. 


WYKŁAD DLA RODZICÓW O ZMIANIE

 


PRESJA

 

 


WYKŁAD DLA RODZICÓW KLAS 0-3

 

WYKŁAD DLA RODZICÓW KLAS 4-8