Spis treści

 

Ocenianie kształtujące pozwala:

 

 • określić cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia;
 • ustalić wraz z uczniami kryteria sukcesu / oceniania;
 • stosować efektywną informację zwrotną;
 • rozróżnić funkcje oceny sumującej i kształtującej;
 • budować atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami;
 • formułować pytania kluczowe, zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję;
 • wprowadzać samoocenę i ocenę koleżeńską.

 

 


 
"OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE - wprowadzenie dla rodziców"
 
Prezentacja p. Agnieszki Karlak
opiekuna naszej szkoły, koordynatora SUS z ramienia CEO
Kliknij na obrazek, aby pobrać plik pdf
 

 

"Całościowy rozwój szkoły" - prezentacja
 
Kliknij na obrazek, aby pobrać plik pdf
 

 
"Z doświadczeń naszej szkoły"- prezentacja liderów OK
 
Kliknij na obrazek, aby pobrać plik pdf

Elementy oceniania kształtującego wprowadzone są w klasach 0-8 na następujących przedmiotach:
 • 0-3 - przygotowanie przedszkolneedukacja wczesnoszkolna i język angielski
 • 4 - 8 - j. polski, historia, WOS, język angielski i języki obce 2. wyboru, matematyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia

 

Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym

 

Uczniowie prezentują odpowiedni kolor w celu poinformowania:

 • zielone – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem
 • żółte mam pewne wątpliwości
 • czerwone nic nie rozumiem, ratunku!

 

albo

 

yesKciuk do góry / pomiędzy górą a dołem / skierowany w dółno