Spis treści

TERMINARZ  ZEBRAŃ  I  DNI  OTWARTYCH

 

Termin

Zebrania i dni otwarte

4 września

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-3

5 września

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 4-8

23 października

godz. 1700

Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych. Omówienie procedur egzaminacyjnych

23 października

godz. 1730-1930

Dzień otwarty

Indywidualne spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi kl.0-8

27 listopada

godz. 1730-1930

Dzień otwarty

Indywidualne spotkania z nauczycielami  przedmiotowymi klas 0-8

27 listopada

godz. 1800

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-8

do 19 grudnia

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną dopuszczającą i niedostateczną

4 lutego

godz. 1800

Zebrania podsumowujące I półrocze

  • wychowawcy klas 0-3

5 lutego

godz. 1800

Zebrania podsumowujące I półrocze

  • wychowawcy klas 4-8

11 marca

Dzień otwarty

Indywidualne spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotowymi kl.0-8

29 - 30 kwietnia

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożony oceną dopuszczającą i niedostateczną

19 maja

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 0-3

20 maja

Zebrania rodziców z wychowawcami klas 4-8

  • wstępna informacja o przewidywanych oceanach

8 -19 czerwca

Indywidualne spotkania z wychowawcami klas 0ab i 3abcd

  • diagnoza ucznia