Spis treści

 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z raportu dot. analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas 7 i 8.

Z uwagą zapoznaliśmy się ze wszystkimi wypowiedziami, ich szczegółowa analiza pozwoli dyrekcji szkoły na wdrażanie rozwiązań, które wzmocnią obszary pozytywne i zmodyfikować te, które modyfikacji wymagają, ku obopólnej satysfakcji.

Ze raportem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka


Serdecznie dziękujemy za udział w ankietach dotyczących zdalnego nauczania.

Z uwagą zapoznałyśmy się ze wszystkimi Państwa i Uczniów wypowiedziami, każda z nich jest dla mnie i dyrekcji szkół ważnym głosem, inspiracją do podnoszenia jakości funkcjonowania naszych szkół, a wnioski do przepracowania i wdrożenia przez grono pedagogiczne.

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka


Serdecznie dziękujemy za udział w kolejnych ankietach. 

W poprzednim roku szkolnym poprosiliśmy Państwa o podzielenie się z nami opinią na wybrane zagadnienia. Poniżej zamieszczamy skrócony raport z analizy uzyskanych odpowiedzi. 

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka