Spis treści

 

UBEZPIECZENIE 2020/2021

 

 

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawiona oferta, w naszej ocenie, jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną.

Nie ma obowiązku korzystania z ofery przedstawionej powyżej. Rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.


UBEZPIECZENIE 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

ubezpieczenie ważne jest przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy.

Ubezpieczycielem jest UNIQA TU SA. 

Osoba do kontaktu:

https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/ 

INFORMACJA DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 
W roku szkolnym 2018/2019 , polisa następstw NNW  zawarta jest w Tow. Ubezpieczeniowym AVIVA  o nazwie GRONO. Ubezpieczającym jest Fundacja PRIMUS.
 
Są dwa warianty ubezpieczenia:
- Grupa 1   z sumą ubezpieczenia 40 000 zł i składką 59 zł
- Grupa 2  z sumą ubezpieczenia 50 000 zł i składką 70 zł
Nr polisy to 100050071250
Zgłaszanie szkód odbywa się za pomocą infolinii pod numerem telefonu (22) 557 44 44 
 
Należy wybrać kolejno :
2 – zgłaszanie szkody ,świadczenia,
3 - zgłoszenie szkody roszczenia,
Zgłosi się operator , który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszej procedurze.