Spis treści

ROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 
→ pobierz
 
 
 • Dyżury dla rodziców   pobierz

  • Cristina Gonzalez, poniedziałek - 8 godz. lekcyjna (sala lekcyjna kl. 7d)

 • Konsultacje przedmiotowe  pobierz 

 • Harmonogram zajęć lekcyjnych   pobierz

 • Dane osobowe ucznia - kwestionariusz ⇒ pobierz

 • Upoważnienie odbioru ucznia ze szkoły / kl. 0-3 → pobierz

 • Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz 

 • Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz 

 • Rozkład godzin posiłków   pobierz

 • Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz 

 • Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3  pobierz

  • Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz 

 • Tenis ziemny - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-8  pobierz

 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego ⇒ pobierz

 • Zielona szkoła - zgoda rodziców

 • Godziny pracy zespołu psychologiczno - pedagogicznego ⇒ pobierz 

 • Koła zainteresowań → pobierz