Spis treści

ROK SZKOLNY 2021/2022


STATUT  NSP 47  pobierz


 

 • Dzwonki NSP 2021/2022 pobierz
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 NSP kliknij
 • Plany lekcyjne klas 0-8 → kliknij
 • Plan sal lekcyjnych pobierz
 • Godziny i miejsca posiłków uczniów NSP → pobierz
 • Stołówka kliknij
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych → kliknij
 • Upoważnienie odbioru ucznia ze szkoły / kl. 0-3  → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 4-8  → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 0-3  → pobierz
 • Basen - oświadczenie rodzica → pobierz
 • Basen - godziny wyjazdów i powrotów kl. 0-3 → pobierz
 • Sport do wyboru klas 4-8 → pobierz
 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego  pobierz
 • Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus NIEAKTUALNA pobierz
 • Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus AKTUALNA  pobierz
 • Godziny pracy dyrekcji → pobierz
 • Regulamin Zielonej Szkoły → pobierz
 • Procedury i regulaminy NSP 47 → pobierz
 • Dyżury dla rodziców → pobierz
 • Konsultacje przedmiotowe→ pobierz
 • Przygotowania do konkursów, olimpiad i certyfikatów pobierz

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie NSP 47 → pobierz

 • Zasady nauczania zdalnego → pobierz
 • Zasady funkcjonowania edukacji biernej w klasach 1-3 → pobierz
 • Zasady funkcjonowania edukacji biernej w klasach 4-8 → pobierz

KODEKS UCZNIA NSP 47 

 • Prawa ucznia NSP 47 → pobierz

 • Obowiązki ucznia NSP 47 → pobierz

 • Savoir vivre ucznia NSP 47 → pobierz


Ocenianie i wymagania przedmiotowe

 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów / ZWO  pobierz 
 • Punktowy system oceniania z zachowania  pobierz 
 • Wymagania przedmiotowe w klasach IV-VIII  → kliknij tu 

 


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  → pobierz