Spis treści

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w naszej szkole.

 


ROK SZKOLNY 2021/2022


STATUT  NSP 47  pobierz


 

 • Dzwonki NSP 2021/2022 pobierz
 • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 NSP kliknij
 • Plany lekcyjne klas 0-8 → kliknij
 • Plan sal lekcyjnych pobierz
 • Godziny i miejsca posiłków uczniów NSP → pobierz
 • Stołówka kliknij
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych → kliknij
 • Upoważnienie odbioru ucznia ze szkoły / kl. 0-3  → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 4-8  → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 0-3  → pobierz
 • Basen - oświadczenie rodzica → pobierz
 • Basen - godziny wyjazdów i powrotów kl. 0-3 → pobierz
 • Sport do wyboru klas 4-8 → pobierz
 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego  pobierz
 • Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus NIEAKTUALNA pobierz
 • Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus AKTUALNA  pobierz
 • Godziny pracy dyrekcji → pobierz
 • Regulamin Zielonej Szkoły → pobierz
 • Procedury i regulaminy NSP 47 → pobierz
 • Dyżury dla rodziców → pobierz
 • Konsultacje przedmiotowe→ pobierz
 • Przygotowania do konkursów, olimpiad i certyfikatów pobierz

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie NSP 47 → pobierz

 • Zasady nauczania zdalnego → pobierz
 • Zasady funkcjonowania edukacji biernej w klasach 1-3 → pobierz
 • Zasady funkcjonowania edukacji biernej w klasach 4-8 → pobierz

KODEKS UCZNIA NSP 47 

 • Prawa ucznia NSP 47 → pobierz

 • Obowiązki ucznia NSP 47 → pobierz

 • Savoir vivre ucznia NSP 47 → pobierz


Ocenianie i wymagania przedmiotowe

 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów / ZWO  pobierz 
 • Punktowy system oceniania z zachowania  pobierz 
 • Wymagania przedmiotowe w klasach IV-VIII  → kliknij tu 

 


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY  → pobierz


 

 

 

Plan lekcji  2021/2022
 • ogólny plan lekcji dla klas pobierz

 

Szanowni Państwo, 

poniżej zamieszczamy wstępne plany lekcji, które ulegną zmianie w najbliższym czasie. 

 

Plany lekcji poszczególnych klas  2021/2022


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020/2021 → pobrane ze strony CKE 

 • Egzamin Ósmoklasisty AKTUALIZACJA → kliknij

 • O egzaminie ósmoklasisty → kliknij

 • Harmonogram, komunikaty i informacje → kliknij

 • Podstawa programowa → kliknij

 • Arkusze z egzaminu 2020 → kliknij

 • Informatory → kliknij

 • Materiały dodatkowe → kliknij 

 • Egzamin ósmoklasisty - co warto wiedzieć... / OKE → kliknij tu

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - Przewodnik dla rodziców → kliknij tuKONKURSY, OLIMPIADY... 2020/2021

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKOrok szkolny 2020/2021


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych kliknij tu


 Zapraszamy do udziału w konkursach → kliknij tu Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  naszego liceum


Primus → kliknij tu


UBEZPIECZENIE 2021/2022

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawiona oferta, w naszej ocenie, jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną.

 

Nie ma obowiązku korzystania z ofery przedstawionej powyżej. Rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

 

 


UBEZPIECZENIE 2020/2021

 

 

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawiona oferta, w naszej ocenie, jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną.

Nie ma obowiązku korzystania z ofery przedstawionej powyżej. Rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

 


 

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z raportu dot. analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas 7 i 8.

Z uwagą zapoznaliśmy się ze wszystkimi wypowiedziami, ich szczegółowa analiza pozwoli dyrekcji szkoły na wdrażanie rozwiązań, które wzmocnią obszary pozytywne i zmodyfikować te, które modyfikacji wymagają, ku obopólnej satysfakcji.

Ze raportem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka


Serdecznie dziękujemy za udział w ankietach dotyczących zdalnego nauczania.

Z uwagą zapoznałyśmy się ze wszystkimi Państwa i Uczniów wypowiedziami, każda z nich jest dla mnie i dyrekcji szkół ważnym głosem, inspiracją do podnoszenia jakości funkcjonowania naszych szkół, a wnioski do przepracowania i wdrożenia przez grono pedagogiczne.

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka


Serdecznie dziękujemy za udział w kolejnych ankietach. 

W poprzednim roku szkolnym poprosiliśmy Państwa o podzielenie się z nami opinią na wybrane zagadnienia. Poniżej zamieszczamy skrócony raport z analizy uzyskanych odpowiedzi. 

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka