Spis treści

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w naszej szkole.


 

Statut  NSP 47  pobierz 


ZWO - zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów   pobierz  jako pdf

WAŻNE - ZWO z punktowym systemem oceniania z zachowania


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY   pobierz  jako pdf


KODEKS UCZNIA NSP 47 

 • Prawa ucznia NSP 47 → pobierz

 • Obowiązki ucznia NSP 47 → pobierz

 • Savoir vivre ucznia NSP 47 → pobierz


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych  pobierz 


Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus → pobierz


Karta ZTM dla uczniów 1 klasyROK SZKOLNY 2019/2020 

 
 
→ pobierz
 
 
 • Dyżury dla rodziców   pobierz

  • Cristina Gonzalez, poniedziałek - 8 godz. lekcyjna (sala lekcyjna kl. 7d)

 • Konsultacje przedmiotowe  pobierz 

 • Harmonogram zajęć lekcyjnych   pobierz

 • Dane osobowe ucznia - kwestionariusz ⇒ pobierz

 • Upoważnienie odbioru ucznia ze szkoły / kl. 0-3 → pobierz

 • Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz 

 • Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz 

 • Rozkład godzin posiłków   pobierz

 • Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz 

 • Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3  pobierz

  • Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz 

 • Tenis ziemny - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-8  pobierz

 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego ⇒ pobierz

 • Zielona szkoła - zgoda rodziców

 • Godziny pracy zespołu psychologiczno - pedagogicznego ⇒ pobierz 

 • Koła zainteresowań → pobierz 


 

Plan lekcji - obowiązujący od 16 września 2019 roku
 • ogólny plan lekcji dla klas  pobierz

 

Plany lekcji poszczególnych klas 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020 → pobrane ze strony CKE 

 • O egzaminie ósmoklasisty → kliknij

 • Harmonogram, komunikaty i informacje → kliknij

 • Podstawa programowa → kliknij

 • Arkusze z egzaminu 2019 → kliknij

 • Informatory → kliknij

 • Materiały dodatkowe → kliknij 

 • Egzamin ósmoklasisty - co warto wiedzieć... / OKE → kliknij tu

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych / MKO → kliknij tuKONKURSY, OLIMPIADY...

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKOrok szkolny 2019/2020

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

 • na etapie szkolnym pozostaje próg min. 80% punktów możliwych do zdobycia, aby zakwalifikować się do etapu rejonowego,
 • na etapie rejonowym został obniżony próg do min. 85% punktów możliwych do zdobycia, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego,
 • na etapie wojewódzkim pozostaje próg min. 90% punktów możliwych do zdobycia, aby uzyskać tytuł laureata.

 


Konkursy zaplanowane przez zespół nauczycieli NSP 47 → pobierz


Konkursy dodatkoweZnalezione obrazy dla zapytania konkursy 

Multitest 2019 kliknij tu

 • zgłoszenia do wychowawców -  do 1 października 2019

Olimpus - sesja jesienna  → kliknij tu

 • język angielski - do 1 października 2019

Test ortograficzny → kliknij tu

 • zgłoszenia do wychowawców klas -  do 6 października 2019

Olimpiada Języka Angielskiego dla juniorów → kliknij tu

 • zgłoszenia do p. Joany Kaśnikowskiej - do 14 października 2019

Olimpus - sesja zimowa → kliknij tu

 • zgłoszenia (oprócz j. angielskiego) do wychowawców klas -  do 9 grudnia 2019

Galileo 2020 / kl. 7-8 → kliknij tu

 • zgłoszenia do nauczycieli przedmiotowych: fizyki, chemii, geografii i biologii -  do 5 lutego 2020

Konkurs Logicznego Myślenia → kliknij tu

 • zgłoszenia do nauczcieli przedmiotowych -  do 8 lutego 2020

Albus 2020 / kl. 7-8  → kliknij tu

 • zgłoszenia do nauczycieli przedmiotowych: fizyki, chemii, geografii i biologii - do 7 kwietnia 2020

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  naszego liceum


Primus → kliknij tu

 


 

UBEZPIECZENIE 2019/2020

Szanowni Państwo,

umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF. Przedstawiona oferta jest optymalna spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko, zgodnie z broszurą informacyjną 

https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/ 

INFORMACJA DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 
W roku szkolnym 2018/2019 , polisa następstw NNW  zawarta jest w Tow. Ubezpieczeniowym AVIVA  o nazwie GRONO. Ubezpieczającym jest Fundacja PRIMUS.
 
Są dwa warianty ubezpieczenia:
- Grupa 1   z sumą ubezpieczenia 40 000 zł i składką 59 zł
- Grupa 2  z sumą ubezpieczenia 50 000 zł i składką 70 zł
Nr polisy to 100050071250
Zgłaszanie szkód odbywa się za pomocą infolinii pod numerem telefonu (22) 557 44 44 
 
Należy wybrać kolejno :
2 – zgłaszanie szkody ,świadczenia,
3 - zgłoszenie szkody roszczenia,
Zgłosi się operator , który przyjmie zgłoszenie i poinformuje o dalszej procedurze.