Spis treści

KLASA ÓSMA

Spośród podanych tekstów nauczyciel wybiera co najmniej cztery pozycje do omówienia w klasie:

  • A. Mickiewicz, Pan Tadeusz
  • H. Sienkiewicz, Latarnik
  • S. Żeromski, Syzyfowe prace
  • A. Kamiński, Kamienie na szaniec
  • S. Mrożek, Artysta
  • M. Wańkowicz, Tędy i owędy
  • M. Wańkowicz, Ziele na kratrze (fragmenty)
  • M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego