KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO ♦ rok szkolny 2019/2020

Istotne zmiany w bieżącym roku szkolnym:

  • na etapie szkolnym pozostaje próg min. 80% punktów możliwych do zdobycia, aby zakwalifikować się do etapu rejonowego,
  • na etapie rejonowym został obniżony próg do min. 85% punktów możliwych do zdobycia, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego,
  • na etapie wojewódzkim pozostaje próg min. 90% punktów możliwych do zdobycia, aby uzyskać tytuł laureata.

Czekamy na informacje od organizatorów :