Kolejny rok szkolny za nami i myślimy już o organizacji następnego. Wzorem lat ubiegłych składamy Państwu ofertę pośredniczenia w zakupie podręczników szkolnych.

Powyższy pomysł powstał wiele lat temu, a jego intencją było zaoszczędzenie Państwa czasu oraz wyręczenie w kompletowaniu i ich kupnie. Ani szkoła, ani Fundacja z tytułu organizacji i pośrednictwa w zakupie podręczników nie uzyskuje dodatkowych przychodów.

W tym roku zebraliśmy oferty od kilku sprzedawców, podjęliśmy negocjacje cenowe. W wyniku porównania ofert, skalkulowano wstępne kwoty zaliczek dla poszczególnych poziomów klas.

Zestawienie podręczników wraz z zaliczką za komplet znajduje się na naszej stronie internetowej lub pobierz tu.


Tych z Państwa, którzy zdecydują się na zakup podręczników za naszym pośrednictwem, informujemy, iż zaliczkę w odpowiedniej wysokości należy wpłacić do 30 czerwca 2016 na konto Fundacji: mBank nr 44 1140 1977 0000 2524 9700 1001 (to samo, na które wpłacane jest czesne).

Szczegóły płatności:

• imię i nazwisko ucznia
• klasa w następnym roku szkolnym (2016/2017) XY
• podręczniki
Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z wpisaniem się na listę zamówienia (nie trzeba wypełniać żadnej dodatkowej deklaracji).

W razie wątpliwości informacjami służą:

• Kierownik Administracyjny - pani Małgorzata Jezierska, nr tel. 22 648 28 53 w. 32
• Dział Księgowości, nr tel. 22 648 28 53 w. 21

Z poważaniem

Krzysztof Adamowicz

Dyrektor NG