PRZEBIEG REKRUTACJI na rok 2016/2017

 

1. 17 grudnia 2015 r., w dniu zebrań z rodzicami w NSP 47, zapraszamy Rodziców uczniów klas szóstych NSP 47 na spotkanie z dyrekcją i nauczycielami NG 9. Uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące rekrutacji do naszego gimnazjum, przedstawiona zostanie prezentacja o szkole.

2. W okresie listopad 2015 - grudzień 2015 zaprosimy uczniów klas szóstych na wybrane zajęcia w  gimnazjum.

3. Dzień otwarty dla wszystkich Kandydatów (i ich rodziców) do Niepublicznego Gimnazjum nr 9 Fundacji Primus odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek), o godz.1630. W planach zajęcia i pokazy interdyscyplinarne, spotkania z dyrekcją, nauczycielami i uczniami NG 9.

4. Spotkanie informacyjnedla kandydatów do Gimnazjum, którzy nie uczestniczyli w dniu otwartym 17.03.2016 odbędzie się w terminie uzależnionym od terminu GIEŁDY SZKÓŁ URSYNOWSKICH, organizowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów.

5. Na stronie internetowej gimnazjum, w zakładce rekrutacja, zamieszczane są bieżące informacje dotyczące rekrutacji, przykładowe zadania z egzaminu wstępnego, tam też pojawi się wejście do rejestracji elektronicznej.

6. Zgłoszenia wszystkich kandydatów do gimnazjum odbywają się poprzez rejestrację elektroniczną w okresie01.03.2016 - 31.03.2016 r.

W rejestracji elektronicznej należy zadeklarować wybór 2 języka (do wyboru : j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański, grupy początkujące bądź kontynuacja), wybór religia/etyka, wybór zajęć wf –basen/tenis/hala, wybór obowiązkowych zajęć artystycznych oraz podać wybierane rozszerzenie, oceny z półrocza z wiodących w gimnazjum przedmiotów: j. polskiego, matematyki i j. angielskiego oraz ocenę z zachowania.

UWAGA: w oparciu o  powyższe deklaracje przygotowujemy organizację nowego roku szkolnego, więc Państwa wybory są wiążące.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.


Co jest potrzebne na egzaminie:

* aktualna legitymacja szkolna

* przybory do pisania (w tym zapasowe),

* przybory do geometrii ( linijka, ekierka, cyrkiel, ołówek).

* jeśli kandydat ma opinię z PPP o dysleksji, dysgrafii – należy przynieść kopię tej opinii.

 

Terminy egzaminu wstępnego:

8 kwietnia 2016  (piątek)
W godzinach popołudniowych:

język angielski tylko dla kandydatów do klasy dwujęzycznej oraz  wybrany język – dla kandydatów do klasy lingwistycznej: ustny i pisemny

 9  kwietnia 2016 (sobota)
godz.1000-1200 język polski z matematyką
 

Harmonogram egzaminu z języka angielskiego i/lub drugiego języka dla kandydatów do klasy dwujęzycznej lub lingwistycznej zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji elektronicznej. Przewidujemy różne przedziały czasowe w zależności od liczby zgłoszeń. Informacja o dokładnym terminie zostanie przekazana telefonicznie lub mailem.

 Egzamin odbędzie się w budynku gimnazjum.

O przyjęciu do klas o rozszerzeniach matematyczno-biznesowym i przyrodniczo-informatycznym decyduje wynik egzaminu pisemnego z j. polskiego i matematyki.

O przyjęciu do klasy dwujęzycznej i lingwistycznej decyduje wynik egzaminu pisemnego z j. polskiego, matematyki oraz egzaminu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego i/lub wybranego drugiego języka (pisemny i ustny).

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy dwujęzycznej lub lingwistycznej, może on ubiegać się o przyjęcie do innej klasy  (taką ewentualność należy wcześniej zadeklarować w rekrutacji elektronicznej).

W uzasadnionych przypadkach odbywa się dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 Decyzję o przyjęciu kandydata do gimnazjum warunkuje nieobniżona ocena z zachowania w klasie programowo niższej.

W wyniku egzaminu kandydat może uzyskać: 50 pkt. za egzamin z j. polskiego, 50 pkt. za egzamin  z matematyki, 10 pkt. preferencyjnych – w przypadku kandydatów z NSP 47.

Kandydat do klasy dwujęzycznejlub lingwistycznej może dodatkowo uzyskać 100 punktów za egzamin uzdolnień kierunkowych z języka obcego (pisemny i ustny) .

Laureaci konkursów kuratoryjnych są całkowicie zwolnieni z egzaminu wstępnego (poza językiem angielskim do klasy 2-języcznej i drugim językiem do klasy lingwistycznej).

Kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy uzyskali co najmniej certyfikat PET, otrzymują 5 punktów preferencyjnych w części językowej, albo są zwolnieni z tej części, jeśli uzyskali minimum 90%.

Kandydaci do klasy lingwistycznej, którzy uzyskali wynik certyfikatu językowego (z j. niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego)  na poziomie A1, otrzymują  5 punktów preferencyjnych w części językowej. Kandydat do klasy lingwistycznej może być zwolniony z egzaminu w części językowej w przypadku uzyskania certyfikatu językowego na poziomie A2, z wynikiem nie niższym niż 90%.

Laureaci konkursów międzyszkolnycho zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu Realioznawczego oraz finaliści konkursów kuratoryjnych otrzymują punkty preferencyjne: 5 pkt.

Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

Wyniki egzaminubędzie można uzyskać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. 

Termin podpisywania umów oświatowych upływa 20 maja. 

Dyrektor NG 9

Krzysztof Adamowicz

V-ce Dyrektor NG 9

Małgorzata Kułak - Osłowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.