Program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową MEN i przygotowuje uczniów po klasie III do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej  i językowej.

 

Realizowane programy z większości przedmiotów są w autorski sposób rozszerzone. Zwiększona jest liczba godzin informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii. W klasie informatycznej jest przewidziany do realizacji kurs IT Essentials v5.0 AKADEMII CISCO, będący dobrym wstępem do świata IT. Chętni uczniowie będą mogli uczęszczać nafakultet informatyczny przygotowujący do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (egzaminy do tego certyfikatu są płatne).  W klasie III prowadzimy indywidualny tok nauki z chemii i biologii (w oparciu o rozporządzenie MEN udział w tych zajęciach jest uwarunkowany m.in. pozytywną opinią psychologa z PPP).