Program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową MEN i przygotowuje uczniów po klasie III do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Rozszerzenie to jest wprowadzone z myślą o tych, którzy chcą więcej czasu poświęcić nauce języków obcych. Jednak matematyka i przedmioty przyrodnicze realizowane są i w takiej klasie w większej liczbie godzin niż przewiduje podstawa programowa.

Realizowane programy z większości przedmiotów są w sposób autorski rozszerzone. Od klasy I do III przewidujemy zajęcia z autorskim programem języka francuskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego:

  • rozszerzenie z języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego do wyboru realizowane w oparciu o program własny szkoły (13 godzin języka w cyklu 3-letnim),
  • autorskie przedmioty: kultura i historia wybranego obszaru językowego, literatura anglojęzyczna, literatura niemiecko/hiszpańsko/francuskojęzyczna,
  • wyjazdy kulturoznawcze,
  • warsztaty związane z tradycjami obszaru danego języka,
  • certyfikaty zewnętrzne potwierdzające wysokie kompetencje językowe.

Ogólne wymagania z drugiego języka do klasy lingwistycznej kształtują się na poziomie A2 dla języka niemieckiego i języka francuskiego, na poziomie A1/A2 dla języka hiszpańskiego.

 

Poziomy umiejętności językowych wg wytycznych Rady Europy

Wymagania do klasy lingwistycznej język francuski

Wymagania do klasy lingwistycznej język hiszpański

Wymagania do klasy lingwistycznej język niemiecki

 

Egzamin wstępny z języka francuskiego do klasy lingwistycznej będzie składał się z dwóch części:

godzinnego testu pisemnego oraz krótkiej rozmowy w języku francuskim ( 5-10 minut).

Test pisemny będzie obejmował następujące zagadnienia:
- rozumienie tekstu słuchanego
- rozumienie tekstu czytanego
- test gramatyczno- leksykalny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Egzamin wstępny z języka hiszpańskiego do klasy lingwistycznej będzie składał się z dwóch części:

godzinnego testu pisemnego oraz krótkiej rozmowy w języku hiszpańskim ( 5-10 minut).

Test pisemny będzie obejmował następujące zagadnienia:
- rozumienie tekstu słuchanego
- rozumienie tekstu czytanego
- test gramatyczno - leksykalny z elementami wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Egzamin wstępny z języka niemieckiego do klasy lingwistycznej będzie składał się z dwóch części:

godzinnego testu pisemnego oraz krótkiej rozmowy w języku niemieckim ( 5-10 minut).

Test pisemny będzie obejmował następujące zagadnienia:
- rozumienie tekstu słuchanego
- rozumienie tekstu czytanego
- test gramatyczno- leksykalny z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych