Od jesieni 2013 r. grupy niemieckie pod kierunkiem Michała Siwczyka prowadzą projekt wymiany listów drogą mailową ze szkołą Sjöängskolan w Sztockholmie. Uczniowie naszej szkoły i szkoły w Szwecji piszą maile na uzgodniony temat z życia codziennego. Piszemy również o tradycjach świątecznych i sprawach kulturowych. Przygotowujemy także prezentacje multimedialne dotyczące regionów, miast i świąt w Szwecji i Polsce. Projekt trwa przez cały rok szkolny, koordynatorem ze strony szwedzkiej jest pan Ingve Hilding, nauczyciel języka niemieckiego i szwedzkiego.