Częstotliwość zajęć:

  • dwa razy w tygodniu po 60 minut
  • 31 lekcji w semestrze, 62 w roku szkolnym
  • grupy maksymalnie 8 osobowe

kurs języka ogólnego oparty jest na podręczniku jednego z wiodących wydawnictw językowych. Dodatkowo lektor korzysta z multimediów oraz własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia a także pozwalają w jak największym stopniu rozwijać sprawność mówienia.  Dokładamy starań, aby w trakcie lekcji stwarzać doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji.  Uczestnicy zajęć angażowani są w różnorodne aktywności i zadania mające na celu wymianę informacji, wspólne rozwiązywanie problemów, gry i quizy.  Celem tak prowadzonych zajęć  jest  rozwijanie słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych, osłuchanie z językiem i doskonalenie sprawności mówienia a także przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego czy maturalnego.  

Dzięki pracy w parach i grupach, udziale w wielu projektach słuchacze są zaangażowani w proces nauki i szybko przyswajają żywy język.

 

Uczymy następujących języków:

  • języka angielskiego
  • języka hiszpańskiego
  • języka niemieckegoi
  • języka francuskiego