NIEPUBLICZNE LICEUM_OGOLNOKSZTALCACE.jpg

ZASADY REKRUTACJI

 

1.  Rejestracja kandydatów do Liceum odbywa się za pomocą elektronicznego formularza - dostępnego od 1 marca 2018 r.

 

2.   Podczas rejestracji elektronicznej należy zadeklarować:

 • oceny z wiodących w liceum Primus przedmiotów: j. polskiego, j. angielskiego, matematyki

 • wybór 2 języka (j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański)

 • maksymalnie 3 planowane fakultety

 • wybór religia / etyka

 

 

3.   W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu bez rejestracji elektronicznej i zgłoszenia się w dniu egzaminu.

 

4.   O przyjęciu do liceum decyduje wynik pisemnego egzaminu wstępnego z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

 

5.   W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać:

 • 30 pkt. za egzamin z j. polskiego

 • 30 pkt. za egzamin z matematyki

 • 30 pkt. za egzamin z j. angielskiego  

 • 10 pkt. preferencyjnych - w przypadku kandydatów z NG 9

 

6.   Laureaci konkursów kuratoryjnych i/ lub olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu wstępnego.

 

7.   Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego.

 

  8.   Punkty preferencyjne (10 pkt.) otrzymują:

 • Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Gimnazjum nr 9: Międzyszkolnego Literackiego i Quizu Realioznawczego.

 • Finaliści konkursów kuratoryjnych.

 

  9.   Terminy egzaminów wstępnych

        (wybrany termin należy zadeklarować przy rejestracji elektronicznej):

 • 7 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 (sobota)

 • lub 26 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (czwartek)

 

Opłata za egzamin: 200 zł.

Dla kandydatów z NG 9 Fundacji Primus obowiązuje zniżka 50%.

Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr:

44 1140 1977 0000 2524 9700 1001

z dopiskiem "egzamin do NLO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.

 

Wyniki egzaminu będzie można poznać w sekretariacie Szkoły (22 648-28-53) osobiście lub telefonicznie. Oprócz listy przyjętych będzie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się kandydaci, którzy uzyskali dobry wynik na egzaminie, lecz zabrakło dla nich miejsca.

 

Podpisywanie umów oświatowych od 4 czerwca 2018 r.

 

Co jest potrzebne na egzaminie?

 

 • aktualna legitymacja szkolna
 • przybory do pisania (w tym zapasowe)
 • oraz jeśli Kandydat ma opinię z PPP o dysleksji, dysgrafii – należy przynieść jej kopię.