Szkoła Języków Obcych  Fundacji Primus oferuje szeroką gamę kursów oraz zajęć językowych prowadzonych przez kompetentnych, przyjaznych i pełnych entuzjazmu lektorów. Naszą misją jest efektywne uczenie, dlatego oferujemy nowoczesne i wyjątkowe programy nauczania, co w połączeniu z indywidualnym podejściem do każdego słuchacza, pozwala  opanować dany język. W trakcie zajęć wykorzystujemy internet, komputery, tablice interaktywne oraz laboratorium językowe, realizując rozmaite projekty językowe. Naszym credo jest "uczenie poprzez działanie", dlatego w czasie zajęć słuchacze uczestniczą w dyskusjach, poszukują i wymieniają informacje oraz rozwiązują zadania. Dzięki temu każdy czuje się potrzebny, jest zaangażowany w to, co robi i chętnie się uczy, a także staje się współodpowiedzialny za proces uczenia się.

Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania w grupach 4-8 osobowych.

Oprócz standardowych kursów ogólnych, konwersacyjnych czy egzaminacyjnych, opartych na podręczniku jednego z renomowanych wydawnictw językowych, uzupełnianych dodatkowymi materiałami i pomocami dydaktycznymi mamy także kilka innych bardzo ciekawych propozycji kursów autorskich:
    
Fun&Play in English
Kurs dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, kurs bez podręcznika, oparty na materiałach własnych mający na celu stworzenie dzieciom warunków do swobodnego używania języka obcego, pokonanie bariery w mówieniu przez uczestniczenie w grach, zabawach, scenkach i dialogach odwzorowujących sceny z życia codziennego.

Play & Learn  in English
Kurs dla dzieci z klas IV-VI, zbliżony jeśli chodzi o cele do Fun&Play, rozwijający sprawność mówienia i słownictwo, a także przybliżający dzieciom bardziej skomplikowane zagadnienia związane z kulturą, zwyczajami i historią krajów anglojęzycznych.

Active English
Kurs dla dzieci z klas I-VI, prowadzony przez native speakerów dla dzieci, które już komunikują się w języku obcym, mający na celu dalsze rozwijanie sprawności mówienia i komunikowania się w języku obcym.


Cooking Club
Zajęcia w języku angielskim prowadzone przez native speakera, dla dzieci zainteresowanych sztuką gotowania, w trakcie których uczestnicy będą przyrządzać przeróżne smaczne i zdrowe dania jednocześnie doskonaląc język angielski. Przygotowanie potrawy zajmuje sporo czasu, który wykorzystamy na przemycenie dzieciom wielu cennych wiadomości na temat zdrowego żywienia, prawidłowego komponowania posiłków, pochodzenia różnych produktów i przypraw, walorów kuchni z różnych części świata. Wpleciemy w zajęcia elementy matematyki, geografii czy plastyki.  Podsumowaniem całorocznej pracy będzie własnoręcznie wykonana przez każde dziecko książka kucharska.

Science Club
Zajęcia dla miłośników eksperymentów - dzieci ciekawych i dociekliwych, które lubią zadawać wiele pytań i samodzielnie wykonywać przeróżne doświadczenia poznając zjawiska przyrodniczo-fizyczne. A wszystko to po angielsku, który jest językiem komunikacji w trakcie zajęć prowadzonych przez native speakera.

 

English Spot
Sobotnia Szkółka Języka Angielskiego English Spot dla dzieci dwujęzycznych, to  miejsce, gdzie mówi się po angielsku, gdzie dzieci uczą się pisać i czytać w podobny sposób jak ich rówieśnicy w krajach anglojęzycznych. Oprócz samej nauki języka, poznają kulturę tych krajów, zdobywają wiadomości z takich dziedzin jak historia, geografia, literatura. Wykonując przeróżne projekty plastyczne dzieci doskonalą swoje umiejętności manualne, rozwijają kreatywność i zdobywają wiedzę o świecie.

Kursy ogólne  
Kursy oparte na podręczniku wiodącego wydawnictwa językowego, wzbogacony o dodatkowe materiały lektora, rozwijający wszystkie sprawności językowe, choć kładący największy nacisk na umiejętność płynnego i sprawnego komunikowania się w języku obcym.