Nasi uczniowie integrują się w Zamościu, zwiedzają miasto, przejscie podziemne i strzelają z armaty. Galeria1 i Galeria2.