Cele Niepublicznego Gimnazjum nr 9:

 

·          Zrównoważona edukacja.

·          Osiąganie coraz wyższych wyników egzaminu gimnazjalnego.

·          Stałe wdrażanie innowacji technologicznych w procesie dydaktycznym.

·         Wielopłaszczyznowe wychowanie.

·         Budowanie i rozwijanie relacji: uczeń – dorosły, uczeń – środowisko.