Wizja szkoły:

 

·         bezpieczne i atrakcyjne miejsce nauki;

·         nowoczesne, doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe;

·         własne, nowoczesne zaplecze sportowe: hala, dwa boiska wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, przebieralnie z szatniami i prysznicami;

·         szkoła kształtuje postawy prospołeczne i wyzwala aktywność uczniów poprzez działanie samorządu uczniowskiego, radiowęzła, wolontariat uczniowski, organizowanie imprez szkolnych, debat, zawodów sportowych, konkursów;

·         szkoła promuje wszechstronny rozwój uczniów, każdy może znaleźć dziedzinę,
w której jest w stanie zaistnieć: nauka, sport, działalność społeczna, aktywność artystyczna;

·         szkoła wspiera indywidualny rozwój uzdolnień poprzez funkcjonowanie klas
z autorskimi rozszerzeniami, możliwość realizacji indywidualnego toku nauki lub indywidualnego trybu uczenia z wybranych przedmiotów;

·         szkoła rozwija w uczniach umiejętność pracy w grupie, funkcjonowania
w zespole poprzez realizację projektów uczniowskich, wyjazdy integracyjne, organizację konkursów, organizację zawodów sportowych.