"Nie sposób utworzyć Europy
jednym pociągnięciem pióra
lub zwykłym aktem zjednoczeniowym.
Europa musi powstawać przez konkretne czyny,
tworzące najpierw solidarność w działaniu"

 

Robert Schuman

 

 

Poszukując wzoru osobowego na patrona naszych szkół, godnego czasów XXI wieku, wybraliśmy wizjonera, architekta Zjednoczonej Europy, którego wizja jest dziś rzeczywistością i jednoczenie kontynentu trwa. Szkoły Fundacji "Primus" są pierwszymi szkołami w Polsce, które mają za swojego patrona Roberta Schumana - człowieka, który w uznaniu swych zasług dla procesu zjednoczenia naszego kontynentu został nazwany "Ojcem Europy".

Zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego jak i sposobu bycia Robert Schuman był niezwykle skromnym człowiekiem. W czasie rozmów i konferencji zdobywał ludzi spokojem, siłą swoich argumentów i nie skrywaną żarliwością własnych przekonań. Miał wyjątkowe poczucie humoru i miły sposób bycia. Był sympatyczny i serdeczny w kontaktach z bliskimi mu osobami, ale gdy zasiadywał do rokowań umiał stawać się "człowiekiem ze stali" i skutecznie bronić swoich przekonań i ideałów. Posiadał dar szybkiej oceny sytuacji, był odważny i odpowiedzialny.

Wiernie i zdecydowanie bronił dzieła pokoju i pojednania w Europie, wolności i bezpiecznego dobrobytu jej obywateli. Nie zrażały go przeszkody i niepowodzenia w realizacji tego celu. Swoją prawością, mądrością, uporem i konsekwencją w postępowaniu, ten wielki człowiek, o wielkim umyśle i sercu zmienił świat dając nadzieję i życie w wolności, solidarności i pokoju. Do dziś wokół jego grobu stoją flagi różnych europejskich narodów oraz flaga Zjednoczonej Europy. Trwa proces beatyfikacyjny Roberta Schumana w Kościele katolickim.


Czyż nie jest to wzór godny naśladowania ?


11 maja 2001 roku
odbyło się uroczyste nadanie szkołom Fundacji Primus
imienia Roberta Schumana.

 

 

Dyrektor Gimnazjum, pani Halina Karnecka odbiera akt nadania imienia szkole
od Prezesa Fundacji Primus pana Fiorka
.

 


Dyrektor Liceum, pan Krzysztof Kalinowski
przekazuje sztandar szkół pocztowi sztandarowemu.