Nasza misja:

 

·         stworzenie optymalnych warunków do nauki i wychowania młodego Polaka - Europejczyka, otwartego na świat, wrażliwego na potrzeby innych, przyjaznego dla środowiska, kierującego się w swoim postępowaniu wartościami takimi jak prawda, dobro, poszanowanie godności i odrębności jednostki;

·         przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej i samodzielnego zdobywania wiedzy na wyższych etapach kształcenia;

·         zapewnienie uczniom możliwości efektywnej nauki dwóch języków obcych
w urozmaiconych formach;

·         przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych i egzaminów zewnętrznych;

·         zrównoważony rozwój młodego człowieka poprzez rozwijanie jego zainteresowań
i uzdolnień;

·         kształtowanie postaw proekologicznych oraz postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;