ACTIVE ENGLISH  zajęcia z native speakerem dla uczniów klas I - III

Kurs prowadzony przez nauczyciela, który jest native speakerem, dedykowany dla tych dzieci, ktore są dobrze osłuchane z językiem, potrafią juz komunikować się i swobodnie czują się w obecności nauczyciela obcokrajowca. Na zajęciach utrwalane jest słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne w ćwiczeniach i zabawach, które rozwijają sprawność mówienia. Formuła zajęć oparta jest na grach, zabawach językowych, odgrywaniu mini-scenek, pracy w parach i grupkach, aby maksymalnie dużo mówić w języku obcym w różnych kontekstach i sytuacjach.


Zajęcia konwersacyjne polegające na:

 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia,
 • wykonywaniu licznych projektów plastycznych i  kreatywnych;
 • odgrywaniu scenek, wykonywaniu zadań w parach i grupkach
 • bezpośredni kontakt z kulturą krajów anglojęzycznych za pośrednictwem nauczyciela natywnego.

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 45 minut
 • 32 lekcji w semestrze, 64 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe

Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski;
 • kontakt z nauczycielem natywnym
 • poznanie słownictwa z wielu dziedzin
 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem, który nie używa języka polskiego.

English Off-Limits - dla klas II i III

Zajęcia dla dzieci, które wcześniej uczestniczyły w programach immersji językowej, potrafią już komunikować się w języku angielskim, są osłuchane z językiem i przyzwyczajone do kontaktu z nauczycielem natywnym. Kurs poszerza wiedzę dzieci o krajach anglojęzycznych, zawiera  elementy literatury dziecięcej, ciekawostki z historii, geografii.

Zajęcia konwersacyjne polegające na:

 • zdobywaniu wiadomości o krajach anglojęzycznych, ich kulturze, historii, zwyczajach i tradycjach
 • angażowaniu uczniów w zadania polegające na wymienianiu się informacjami, znajdowaniu odpowiedzi i prezentowaniu informacji
 • odgrywaniu scenek i dialogów,

Częstotliwość zajęć:

 • 1 raz w tygodniu po 45 minut
 • 16 zajęć w semestrze, 32 spotkania w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe

Cel zajęć:

 • używanie języka jako narzędzia do omawiania tematów zajęć
 • rozwijanie sprawności mówienia i czytania
 • pogłębianie wiedzy o tradycjach świątecznych, kulturze i historii krajów anglojęzycznych

 

Go USA - Go UK  dla uczniów klas IV - VI

Kurs konwersacyjno-kulturoznawczy dla uczniów, którzy interesują się kulturą, historią, literaturą i współczesną cywilizacją USA i Zjednoczonego Królestwa. W trakcie zajęć uczniowie doskonalić będą umiejętności komunikowania się w języku angielskim, ale także rozwijać sprawność czytania i pisania. W poszukiwaniu informacji uczestnicy kursu korzystać będą z różnorodnych źródeł. Rozwiązanie sformułowanych przez nauczyciela problemów czy zgłębienie omawianych kwestii wymagać będzie współpracy uczestników kursu, wymiany informacji, umiejętości prezentacji faktów i prowadzenia dyskusji.

Zajęcia konwersacyjne polegające na:

 • wyszukiwaniu, omawianiu i dzieleniu się informacjami na tematy kulturowe
 • rozwijaniu słownictwa i doskonaleniu sprawności mówienia i czytania w języku angielskim
 • zdobywaniu wiedzy o krajach anglojęzycznych

Częstotliwość zajęć:

 • 1 raz w tygodniu po 60 minut
 • 16 zajęć w semestrze, 32 spotkania w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe
 • 1 semestr poświęcony poznawaniu USA, a drugi - UK

Cel zajęć:

 • przygotowanie uczniów do nauki w klasach dwujęzycznych i posługiwania się językiem jako narzędziem komunikacji
 • wyposażenie uczniów w wiedzę o krajach anglojęzycznych niezbędną w różnorakich konkursach i olimpiadach językowych
 • doskonalenie umiejętności wyrażanie opinii, uczestniczenia w dyskusjach, krytycznego analizowania źródeł, odczytywania głównej myśli i dokonywania syntezy

COOKING CLUB       dla klas IV - VI

Zajęcia w języku angielskim prowadzone przez native speakera, dla dzieci zainteresowanych sztuką gotowania, w trakcie których uczestnicy będą przyrządzać przeróżne smaczne i zdrowe dania jednocześnie doskonaląc język angielski. Przygotowanie potrawy zajmuje sporo czasu, który wykorzystamy na przemycenie dzieciom wielu cennych wiadomości na temat zdrowego żywienia, prawidłowego komponowania posiłków, pochodzenia różnych produktów i przypraw, walorów kuchni z różnych części świata. Wpleciemy w zajęcia elementy matematyki, geografii czy plastyki.  Podsumowaniem całorocznej pracy będzie własnoręcznie wykonana przez każde dziecko książka kucharska.

Zajęcia konwersacyjne polegające na:

 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia
 • zdobywaniu wiedzy z geografii, kultury, zdrowego żywienia, przyrody i biologii, arytmetyki
 • wykonywaniu książki kucharskiej zawierającej przepisy, słowniczek, wykaz terminów
 • bezpośredni kontakt z żywym językiem za pośrednictwem nauczyciela natywnego

Częstotliwość zajęć:

 • 1 raz w tygodniu po 60 minut
 • 16 spotkań w semestrze, 32 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 12-osobowe

Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski
 • kontakt z nauczycielem natywnym
 • poznanie słownictwa i pogłębienie wiedzy z zakresu objętego kursem
 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem który nie używa języka polskiego

                                                                                                                     

SCIENCE CLUB                   dla klas IV - V

zajęcia dla miłośników eksperymentów - dzieci ciekawych i dociekliwych, które lubią zadawać wiele pytań i samodzielnie wykonywać przeróżne doświadczenia poznając zjawiska przyrodniczo-fizyczne. A wszystko to po angielsku, który jest językiem komunikacji w trakcie zajęć prowadzonych przez native speakera. Zajęcia są zgodne z metodologią CLIL i polegają na integrowaniu nauczanych treści z językiem obcym. Na zajęciach omawiane będą takie tematy jak struktura Ziemi, system słoneczny, zjawiska zaćmienia słońca, zjawisko tęczy, stany skupienia wody, zjawisko przyciągania, zagadnienie ciężkości i gęstości i wiele, wiele innych ciekawych zachodzących w przyrodzie zjawisk.

Zajęcia konwersacyjne polegające na:

 • poszerzaniu zasobu słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych oraz rozwijaniu sprawności mówienia
 • zdobywaniu wiedzy z przyrody, fizyki, chemii, astronomii i arytmetyki
 • wykonywaniu prostych eksperymentów, badaniu różnych zjawisk i prawidłowości, obserwowaniu procesów przyrodniczo-chemicznych
 • bezpośredni kontakt z żywym językiem za pośrednictwem nauczyciela natywnego

Częstotliwość zajęć:

 • 1 raz w tygodniu po 60 minut
 • 16 spotkań w semestrze, 32 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe

Cel zajęć:

 • rozwijanie sprawności mówienia i zanurzenie się w język angielski
 • kontakt z nauczycielem natywnym
 • poznanie słownictwa i pogłębienie wiedzy z zakresu objętego kursem
 • pogłębienie znajomości strategii komunikacyjnych w kontakcie z obcokrajowcem który nie używa języka polskiego.

 

ABACUS – ZAJĘCIA MATEMATYCZNE PO ANGIELSKU  dla klas III

Abacus – przyrząd stosowany do obliczeń matematycznych w czasach starożytnych, udoskonalone następnie przez Japończyków i znane pod nazwą Soroban. Ta metoda liczenia stanowi element systemu edukacyjnego w wielu częściach Azji.  W Japonii naukę obliczeń na liczydłach oferują szkoły prywatne oraz najlepsze renomowane szkoły publiczne. Umiejętność wykonywania szybkich obliczeń dodaje dzieciom pewności siebie i pomaga osiągać sukcesy w szkole i w dorosłym życiu. Początkowo obliczeń dokonuje się jedynie przy użyciu abacusa, a stopniowo rozwija się umiejętność wizualizacji pozycji koralików, aby rozwiązywać zadania arytmetyczne bez pomocy urządzenia a jedynie w umyśle. To poprawia prędkość i poprawność obliczeń, a proces wizualizacji doskonali koncentrację i pamięć.  Kurs składa się z ośmiu poziomów, każdy z nich obejmuje 24 zajęcia 50-minutowych.

Cel zajęć i korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach  Abacus:

 • poprawa szybkości i poprawności obliczeń, rozwój pamięci, zwiększenie koncentracji,
 • sprawne posługiwanie się systemem dziesiętnym, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem
 • większa pewność siebie
 • rozwój potencjału umysłu poprzez stymulację obu półkul mózgowych, co przyczynia się do  holistycznego rozwoju dziecka (matematyka, a zwłaszcza nauki arytmetyki opiera się głównie na wykorzystywaniu lewej półkuli)

Częstotliwość zajęć:

 • 2 razy w tygodniu po 50 minut
 • 24 spotkania w semestrze, 48 w roku szkolnym – 2 poziomy w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe