Kurs ogólny standardowy

 

Częstotliwość zajęć:

  • dwa razy w tygodniu po 90 minut - 32 spotkania w semetrze
  • 64 lekcje w semestrze, 128  w roku szkolnym
  • grupy maksymalnie 8 osobowe


kurs języka ogólnego oparty jest na podręczniku jednego z wiodących wydawnictw językowych. Dodatkowo lektor korzysta z multimediów i własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia a także pozwalają w jak największym stopniu rozwijać sprawność mówienia.  Dokładamy starań, aby w trakcie lekcji stwarzać doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji.  Uczestnicy zajęć angażowani są w różnorodne aktywności i zadania mające na celu wymianę informacji, wspólne rozwiązywanie problemów, dyskusje czy negocjacje tak, aby od pierwszej lekcji komunikować się w języku obcym.  Na zajęciach pojawiają się także tematy związane ze współczesną cywilizacją krajów  z danego obszaru językowego, gdyż języka nie można uczyć w oderwaniu a sprawna komunikacja musi opierać się także na znajomości realiów życia w krajach, gdzie dany język obcy jest językiem ojczystym.

Celem tak prowadzonych zajęć  jest wyposażenie słuchaczy w  umiejętności umożliwiające  sprawne funkcjonowanie  w środowisku międzynarodowym w pracy, w podróży czy w życiu codziennym.  

Kurs ogólny intensywny

Częstotliwość zajęć:

  • raz  w tygodniu po  135 minut - 16 spotkań w semestrze
  • 48 lekcji w semestrze, 96 lekcji w roku szkolnym
  • grupy maksymalnie 8 osobowe

lub

  • 2 razy w tygodniu po 135 minut - 32 spotkania w semestrze
  • 96 lekcji w semestrze, 192 lekcje w roku szkolnym
  • grupy maksymalnie 8 osobowe


Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik kursowy jednego z renomowanych wydawnictw zgodnie z podejściem komunikatywnym. Słuchacze rozwijają wszystkie cztery sprawności tzn. sprawności czytania, sprawność słuchania, pisania i mówienia, choć na tę ostatnią kładziemy największy nacisk. Dokładamy starań, aby nasze zajęcia były dynamiczne, interesujące i inspirujące, aby obfitowały w sytuacje komunikacyjne, w których słuchacze  porozumiewają się w języku obcym rozwiązując przeróżne zadania.