First Certificate in English (FCE)

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa;
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)
 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych (Use of English) (1 godzina 15 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania.
Rozumienie głównej myśli tekstu
Wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji
Analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk
Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów
Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.
Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu
Część 6 - przyporządkowanie 6  zdań do odpowiedniego fragmentu tekstu
Część 3 - dopasowywanie 10 zdań do jednego z kilku tekstów.

Sprawność pisania – (1 godzina 20 minut)
Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych:
artykuł, opowiadanie, recenzja, e-mail, list formalny, list nieformalny. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 140-190 słów
Część 2  - napisanie artykułu, listu/wiadomości email,  raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (140-190 słów).  

Słuchanie (40 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - dopasowywanie podanych zdań do serii 8 krótkich, niepowiązanych ze sobą wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi
Część 2 - uzupełnianie zdań informacjami na podstawie słuchanego tekstu
Część 3 - 5 krótkich powiązanych ze sobą monologów z pięcioma zestawami odpowiedzi wielokrotnego wyboru.
Część 4 – wywiad lub rozmowa pomiędzy dwoma osobami  z 7 pytaniami wielokrotnego wyboru.

Mówienie (14 minut)
Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - krótkie przedstawienie się, swoich zainteresowań, hobby itd
Część 2 - wypowiedź 1-minutowa na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii)
Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.

Certificate in Advanced English (C1)

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa;
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)
 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych (Use of English) (1 godzina 30 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania.
Rozumienie głównej myśli tekstu
Wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji
Analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk
Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów
Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.
Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu
Część 6 – sześć krótkich tekstów wraz z 4 pytaniami wielokrotnego wyboru
Część 7 – wstawianie 6 paragrafów w luki w tekście, 7 paragraf jako dystraktor
Część 3 - dopasowywanie 10 pytań  do jednego lub kilku tekstów.

Sprawność pisania – (1 godzina 30 minut)
Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych:
artykuł, opowiadanie, recenzja, raport, propozycja. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 220-260 słów
Część 2  - napisanie, listu,  propozycje, raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (220-260 słów).  

Słuchanie (40 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – trzy krótkie fragmenty dialogów, do każdego z nich dwa pytania wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie tekstu  informacjami na podstawie słuchanego tekstu
Część 3 – sześć pytań wielokrotnego wyboru do dłuższego tekstu.
Część 4 – 5 krótkich wypowiedzi na różne tematy z 10 pytaniami wielokrotnego wyboru.

Mówienie (14 minut)
Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – krótka rozmowa egzaminatora z każdym kandydatem
Część 2 - wypowiedź 1-minutowa każdego z kandydatów na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii) do której drugi kandydat musi się ustosunkować
Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.