21 i 25 maja odbędzie się egzamin uzupełniający do przyszłorocznej klasy 7 z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka. 

29 maja odbędzie się egzamin uzupełniający wewnętrzny pisemny z języka angielskiego do klasy 7 dwujęzycznej. Szczegóły w dzienniku elektronicznym Librus.

Wyniki egzaminiu zostaną podane 30 maja - telefonicznie, przez sekretariat szkoły.