26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 9:00 uczniowie klas trzecich przystąpią do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. Sprawdzian składa się z następujących części:

  • testu z języka polskiego;
  • testu z matematyki;
  • minitestu z przyrody.

HARMONOGRAM:

09:00 → Start

„Filmik z Bratkiem” - zadaniem filmu jest ograniczyć stres towarzyszący dzieciom przed sprawdzianem.

09:15 – 10:00 → Test z języka polskiego

         ♦ czas trwania - 45 minut

10:00 - 10:15 → przerwa śniadaniowa

10:15 – 11:00 → Test z matematyki

         ♦  czas trwania - 45 minut

11:00 – 11:10 → przerwa

11:10 – 11:30 → Minitest z przyrody

         ♦  czas trwania - 20 minut

11:35 → Zaproszenie uczniów do wysłuchania bajki Bratka + pogadanka

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych oraz wiedzy o przyrodzie.

Udostępnienie raportów podsumowujących wyniki OSKT  25 maja 2018 roku