Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

Dziękujemy za liczny i aktywny udział w warsztatach rekrutacyjnych sprawdzających dojrzałość szkolną dzieci. Teraz cierpliwie czekamy na wyniki...

14 lutego 2018 roku o godz. 12:00 opublikujemy listę kandydatów przyjętych do klas 0 i klasy 1 na rok szkolny 2018/2019. 

Osoby, które odnotują kod swojego dziecka na liście, zobowiązane będą do podpisania umowy oświatowej  oraz uiszczenia opłaty wpisowej w terminie: 14 - 21 lutego br. 

W przypadku braku umowy bądź rezygnacji z miejsca w naszej szkole będziemy proponować miejsca osobom z list rezerwowych.