5 października 2017r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-7. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje plakaty wyborcze.

Nad prawidłowym przeprowadzeniem wyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

 • Zofia Barjasz - kl. 5a,
 • Aleksandra Kielak - kl. 5c,
 • Katarzyna Witczak - kl. 6c.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu na Przewodniczącego było okazanie komisji legitymacji szkolnej przez ucznia.

Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego klas 4-7 startowało 8 kandydatów:

 1. Anna Bielik - kl. 6d
 2. Julia Maciejewska -kl. 4a
 3. Ewa Markiewicz - kl.6c
 4. Laura Mięciel - kl. 4d
 5. Amanda Podniesińska - kl.4d
 6. Jerzy Szymczuk z kl. 4c
 7. Maria Tarnawska - kl. 6d
 8. Aleksandra Żeleźnik - kl. 6c 

Po przeliczeniu wszystkich głosów:

 • przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została:
  • Julia Maciejewska
 • funkcje zastępców przewodniczącego pełnią:
  • Maria Tarnawska oraz Aleksandra Żeleźnik
 • funkcję sekretarza pełni:
  • Ewa Markiewicz

Pozostali kandydaci zajmują kierownicze funkcje w strukturze Samorządu.

Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę. Ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życie szkoły. Kształtuje niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizację i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych.

Dziękujemy wszystkim uczniom głosującym za udział w wyborach smiley

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas 4-7
p. Małgorzata Masaniec - Lycett  i p. Magdalena Sumińska