Zgodnie z wcześniej opublikowaną informacją, zapisy online na koła zainteresowań zostały zamknięte 10 września, o godz. 24:00.

Obecnie trwają weryfikacje list na poszczególne zajęcia pozalekcyjne.

13 września (środa), od godz. 8:30 w dużej świetlicy będzie dyżurowała p. Beata Misztela, która koordynuje kołami zainteresowań na terenie naszej szkoły.

15 września (piątek), ok. godz. 15:00, na tablicy ogłoszeń przy świettlicy zostaną wywieszone listy kół zainteresowań z uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy tych Państwa, których dzieci znalazły się na listach rezerwowych, jak również tych, którzy chcą dokonać ewentualnej korekty (przepisać z listy lub dopisać na inne, w miarę wolnych miejsc).

Koła zainteresowań startują 18 września 2017 roku (poniedziałek).