Śpieszymy z informacją, że dary zakupione ze środków zebranych podczas akcji klasy 3d  „Słodki kącik dla Dominiki” trafiły już do adresatki. Dzięki funduszom zgromadzonym ze sprzedawanych, często własnoręcznie przyrządzonych przez uczniów, łakoci udało się zakupić dla ich rówieśniczki trochę ubrań, artykułów szkolnych oraz słodyczy.

Sprawa Dominiki była kilka lat temu opisana w jednej z gazet. Dziecko jest wychowywane tylko przez ojca i rodzina od lat boryka się z ciężką sytuacją finansową.

Dominika wraz z Tatą bardzo dziękuje wszystkim za zaangażowanie i okazane serce.