Z radością informujemy, że w "Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia" nasi uczniowie zdobyli bardzo dobre wyniki. Konkurs polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych.

Dyplomy Laureata i dyplomy wyróżnienia otrzymali:

Dyplomy Laureata:

  • Julia Biarda, Maks Modzelewski, Barbara Mielech-Marciniak, Karol Korzeniewski, Oliwia Wiekiera, Michał Nieborek, Łukasz Piętka, Jan Pietrasik, Antoni Tymiński, Urszula Kuzdra, Maria Dąbrowska, Mateusz Jasiński, Zuzanna Szul, Gabriela Sawczyn, Filip Osemlak

Dyplomy wyróżnienia: 

  • Bartosz Pawłowski, Jan Zakrzewski, Lena Kalinowska, Oliwia Fiedorowicz, Aleksandra Kielak, Jan Skiba, Patryk Grabowski, Zuzanna Wilk, Bruno Komosa, Kaja Narloch, Aleksandra Mixon

Gratulujemyyes

nauczyciele matematyki