21 kwietnia, uczniowie klas szóstych uczestniczyli w 6 edycji programu pt. "Bądź pomocny. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych". 

Głównym celem warszatów było pokazanie szóstoklasistom,  z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące i poruszające się na wózku. Krótki wykład wraz z dyskusją oraz praktyczne warsztaty, na których uczniowie wchodzili w rolę osoby niepełnosprawnej i same doświadczały pewnych trudności, to skuteczne metody przełamywania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

W ramach warsztatów zrealizowane zostały 3 główne tematy:

  1. Życie w ciemności” – trudności osób niewidomych
  2. „Świat bez dźwięków” – trudności osób niesłyszących
  3. „Chodzę rękoma” – trudności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Udział w warsztacie integracyjnym dał uczniom możliwość poszerzenia wiedzy na temat życia osób niepełnosprawnych, praktycznego doświadczenia trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych, zmiany sposobu ich postrzegania, rozbudzenie empatii przyczyniającej się do integracji z osobami niepełnosprawnymi, wypracowania pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Organizatorem warsztatów była Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, czytaj więcej