enlightened Statut  NSP 47   pobierz 

 

        mail List do rodziców NSP 47 ws. reformy edukacji  pobierz

 

        kiss Prezentacja nt. kierunków rozwoju szkoły w dobie reformy edukacji  pobierz


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Plan lekcji    pobierz jako dokument xlsx  

Legenda do planu klas 0-3

  • PP - przygotowanie przedszkolne
  • EW - edukacja wczesnoszkolna
  • EP - edukacja plastyczna
  • EM - edukacja muzyczna
  • Ewwja - edukacja w języku angielskim
  • EZ - edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne
  • ZD - zajęcia dodatkowe z wychowawcą
  • Z. komp. - zajęcia komputerowe

 Harmonogram zajęć lekcyjnych pobierz jako pdf

 Konsultacje przedmiotowe   pobierz jako pdf   

 Dyżury dla rodziców pobierz jako pdf   

 Terminy testów   pobierz jako pdf

 Wykaz podręczników ⇒ pobierz jako dokument xlsx

  • szczegółowe informacje → kliknij

  Rozkład godzin posiłków  pobierz jako pdf

  Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3 ⇒ pobierz jako pdf 

  Zajęcia sportowe - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-7 ⇒ pobierz jako pdf  

  Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz jako pdf

  Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz  jako pdf

  Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz jako pdf

  Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz jako doc


  KODEKS UCZNIA NSP 48 ⇒ pobierz jako pdf 


  WZO - Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania (...) ⇒ pobierz

  • Zachowanie - załącznik B → pobierz

 


Wychowanie do życia w rodzinie - plany realizacji programu nauczania: