WYKAZ podręczników na rok szkolny 2018/2019 ⇒ pobierz 

 

 ZGODA na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych ⇒ pobierz 


enlightened Statut  NSP 4

 

        mail List do rodziców NSP 47 ws. reformy edukacji  pobierz

 
        kiss Prezentacja naszej szkoły w pigułce  pobierz        
 
        kiss Prezentacja nt. kierunków rozwoju szkoły w dobie reformy edukacji  pobierz
 

        kiss Prezentacja nt. koncepcji oddziałów dwujęzycznych w naszej szkole   pobierz 


ROK SZKOLNY 2017/2018

Plan lekcji:

 • obowiązuje od 19 marca  2018 roku   pobierz jako dokument xlsx  

Legenda do planu klas 0-3

 • PP - przygotowanie przedszkolne
 • EW - edukacja wczesnoszkolna
 • EP - edukacja plastyczna
 • EM - edukacja muzyczna
 • Ewwja - edukacja w języku angielskim
 • EZ - edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne
 • ZD - zajęcia dodatkowe z wychowawcą
 • Z. komp. - zajęcia komputerowe

 Harmonogram zajęć lekcyjnych pobierz jako pdf

 Konsultacje przedmiotowe   pobierz jako pdf   

 Dyżury dla rodziców pobierz jako pdf   

 Terminy testów   pobierz jako pdf

 Kalendarz konkursów   pobierz jako pdf 

 Wykaz podręczników ⇒ pobierz jako dokument xlsx

 • szczegółowe informacje → kliknij

  Rozkład godzin posiłków  pobierz jako pdf

  Basen - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 0-3 ⇒ pobierz jako pdf 

  Zajęcia sportowe - godziny wyjazdu i powrotu uczniów kl. 4-7 ⇒ pobierz jako pdf  

  Karta wyjść ucznia ze szkoły ⇒ pobierz jako pdf

  Basen - oświadczenie rodzica ⇒ pobierz  jako pdf

  Regulamin korzystania z boiska szkolnego ⇒ pobierz jako pdf 

 •   oświadczenie rodziców  ⇒ pobierz jako pdf 

  Deklaracja wyboru zajęć: religia/etyka ⇒ pobierz jako pdf

  Deklaracja wyboru posiłków ⇒ pobierz jako doc


  KODEKS UCZNIA NSP 48 ⇒ pobierz jako pdf 


  WZO - Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania (...) ⇒ pobierz

 • Zachowanie - załącznik B → pobierz

 

Wymagania przedmiotowe

 

Wychowanie do życia w rodzinie - plany realizacji programu nauczania: