I ETAP KSZTAŁCENIA  klasy 0-3

♦  Edukacja przedszkolna

♦  Edukacja wczesnoszkolna

♦  Edukacja plastyczna

♦  Edukacja muzyczna

♦  Edukacja zdrowotno-ruchowa

♦  Zajęcia komputerowe

♦  Język angielski

♦  Religia / etyka

 

II ETAP KSZTAŁCENIA ⇒ klasy 4-6 

♦  Język polski 

♦  Matematyka

♦  Przyroda 

♦  Historia 

♦  Język angielski 

♦  Drugi język do wyboru 

♦  Zajęcia komputerowe 

♦  Muzyka 

♦  Plastyka 

♦  Technika 

♦  Wychowanie fizyczne

♦  Religia/etyka